KQXSMB - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 12/04/2024

ĐB 12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
12073
G.Nhất
92837
G.Nhì
28622
02259
G.Ba
53010
14391
79427
13247
76972
60599
G.Tư
6594
5821
6858
2983
G.Năm
0993
5483
8027
6916
5213
4770
G.Sáu
850
036
185
G.Bảy
27
27
27
27
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 12/04/2024
0   0 1 5 7 8
1 0 3 6 6 1 2 9
2 1 2 7 7 7 2 2 7
3 6 7 3 1 7 8 8 8 9
4 7 4 9
5 0 8 9 5 8
6   6 1 1 3
7 0 2 3 7 2 2 2 3 4
8 0 3 3 3 5 8 5
9 1 3 4 9 9 5 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 11/04/2024

ĐB 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
69356
G.Nhất
22552
G.Nhì
35140
15293
G.Ba
35010
28133
33342
65578
74436
57981
G.Tư
4851
2761
8993
3587
G.Năm
6909
2693
2363
1750
3328
7628
G.Sáu
753
388
635
G.Bảy
73
73
73
73
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11/04/2024
0 9 0 1 4 5 8
1 0 1 5 6 8
2 8 8 2 4 4 5
3 3 5 6 3 3 5 6 7 9 9 9
4 0 2 2 4  
5 0 1 2 3 6 5 3
6 1 3 6 3 5 8
7 3 8 7 8
8 0 1 6 7 8 8 2 2 7 8
9 3 3 3 9 0

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 10/04/2024

ĐB 18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
14138
G.Nhất
62724
G.Nhì
54157
96213
G.Ba
14362
89770
55669
50544
04462
48939
G.Tư
4062
5079
6608
7155
G.Năm
7402
1236
4922
4421
2178
9253
G.Sáu
552
247
722
G.Bảy
12
12
12
12
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 10/04/2024
0 2 8 0 7
1 2 3 1 2
2 1 2 2 4 2 0 1 2 2 5 6 6 6
3 6 8 9 3 1 5
4 4 5 7 4 2 4
5 2 3 5 7 5 4 5 7
6 2 2 2 9 6 3
7 0 5 8 9 7 4 5 9
8   8 0 3 7
9 7 9 3 6 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 09/04/2024

ĐB 14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
16510
G.Nhất
57524
G.Nhì
46210
99866
G.Ba
59326
97595
41257
02724
00969
52074
G.Tư
0760
1668
3313
3684
G.Năm
6299
7898
4768
6210
3355
4816
G.Sáu
717
130
568
G.Bảy
69
69
69
69
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09/04/2024
0   0 1 1 1 3 6
1 0 0 0 3 6 7 1 4
2 4 4 6 7 2 6
3 0 3 1
4 1 4 2 2 7 8
5 5 7 5 5 9
6 0 2 6 8 8 8 9 9 6 1 2 6
7 4 7 1 2 5
8 4 8 6 6 6 9
9 5 8 9 9 6 6 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 08/04/2024

ĐB 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
30147
G.Nhất
37755
G.Nhì
61413
89550
G.Ba
20904
51761
51163
31983
91022
78447
G.Tư
5498
3294
6720
2059
G.Năm
4679
0615
6473
3807
2132
0360
G.Sáu
567
190
316
G.Bảy
15
15
15
15
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 08/04/2024
0 4 5 7 0 2 5 6 9
1 3 5 5 6 1 6 6
2 0 2 2 2 3 3
3 2 2 3 1 6 7 8
4 7 7 4 0 9
5 0 5 9 5 0 1 1 5
6 0 1 1 3 7 6 1
7 3 9 7 0 4 4 6
8 3 8 9
9 0 4 8 9 5 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 07/04/2024

ĐB 2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
93374
G.Nhất
18300
G.Nhì
59549
37037
G.Ba
74266
07569
23624
78397
06513
35761
G.Tư
1734
8632
0757
2118
G.Năm
7324
2369
6427
8196
1825
4339
G.Sáu
185
275
044
G.Bảy
65
65
65
65
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07/04/2024
0 0 0 0 5
1 3 7 8 1 6
2 4 4 5 7 2 3 7
3 2 4 7 9 3 1
4 4 9 4 2 2 3 4 7
5 0 7 5 2 6 7 8
6 1 5 6 9 9 6 6 9
7 2 4 5 7 1 2 3 5 9
8 5 8 1
9 6 7 9 3 4 6 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 06/04/2024

ĐB 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
00312
G.Nhất
44708
G.Nhì
88283
64571
G.Ba
91798
21146
05250
09523
92549
73943
G.Tư
1449
2399
7871
7371
G.Năm
5848
3389
9405
8301
7420
2661
G.Sáu
142
732
198
G.Bảy
21
21
21
21
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 06/04/2024
0 1 3 5 8 0 2 5
1 2 1 0 2 6 7 7 7
2 0 1 3 2 1 3 4
3 2 3 0 2 4 8
4 2 3 6 8 9 9 4  
5 0 9 5 0 9
6 1 6 4
7 1 1 1 7  
8 3 9 8 0 4 9 9
9 5 8 8 9 9 4 4 5 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 05/04/2024

ĐB 2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
72666
G.Nhất
96992
G.Nhì
52918
21197
G.Ba
21034
45765
73219
29010
02370
06089
G.Tư
0372
6291
4099
0369
G.Năm
7007
0315
6233
7010
2611
6123
G.Sáu
270
306
325
G.Bảy
05
05
05
05
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 05/04/2024
0 5 6 7 0 1 1 7 7
1 0 0 1 3 5 8 9 9 1 1 9
2 3 5 2 7 9
3 3 4 3 1 2 3
4 9 4 3
5   5 0 1 2 6
6 5 6 9 6 0 6
7 0 0 2 7 0 9
8 9 8 1
9 1 2 7 9 9 1 1 4 6 8 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 04/04/2024

ĐB 4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD
69389
G.Nhất
34052
G.Nhì
48091
95190
G.Ba
28642
87265
12540
99128
22291
24399
G.Tư
6903
4457
3278
6776
G.Năm
4578
6228
5858
0611
4540
7296
G.Sáu
788
031
386
G.Bảy
01
01
01
01
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 04/04/2024
0 1 3 0 4 4 9
1 1 1 0 1 3 9 9
2 8 8 2 4 4 5
3 1 3 0
4 0 0 2 2 4  
5 2 7 8 5 6 6
6 5 5 6 7 8 9
7 6 8 8 7 5
8 6 8 9 9 8 2 2 5 7 7 8
9 0 1 1 6 9 9 8 8 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 03/04/2024

ĐB 20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
67364
G.Nhất
05538
G.Nhì
43309
50971
G.Ba
42539
81311
58310
75139
27406
83349
G.Tư
1179
2067
4473
0517
G.Năm
3595
0881
7332
8196
3209
2509
G.Sáu
732
624
838
G.Bảy
93
93
93
93
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 03/04/2024
0 6 9 9 9 0 1
1 0 1 5 7 1 1 7 8
2 2 4 2 2 3 3
3 2 2 8 8 9 9 3 7 9
4 9 4 2 6 9
5   5 1 9
6 4 7 6 0 9
7 1 3 9 7 1 6
8 1 8 3 3
9 3 4 5 6 9 0 0 0 3 3 4 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 02/04/2024

ĐB 3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB
62909
G.Nhất
09387
G.Nhì
23902
06705
G.Ba
05649
11928
85591
77857
24772
73380
G.Tư
1057
4955
1981
8866
G.Năm
8906
2314
0248
6777
3183
8562
G.Sáu
262
654
029
G.Bảy
65
65
65
65
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02/04/2024
0 2 5 6 9 0 8
1 4 1 8 9
2 8 9 2 0 6 6 7
3 5 3 8
4 8 9 4 1 5 5
5 4 4 5 7 7 5 0 3 5 6
6 2 2 5 6 6 0 6 8
7 2 7 7 5 5 7 8
8 0 1 3 6 7 8 2 4
9 1 9 0 2 4

KQXSMB hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay trực tiếp lúc 18h15p cho đến 18h30p hàng tuần thứ 2 cho tới chủ nhật cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng nhất

Lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB – Xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

Kết quả xổ số miền bắc được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 – 18h30 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Quay số được tiến hành từ 18h10 tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Copyright © 2022 by ketquaxsmb.org. All rights reserved.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top