KQXSMB - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/12/2023

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 05/12/2023

ĐB 5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ
47521
G.Nhất
07540
G.Nhì
75731
73475
G.Ba
91273
55144
86736
99900
82341
11775
G.Tư
4831
7851
5581
2662
G.Năm
4138
8878
7384
1966
7257
5976
G.Sáu
206
459
399
G.Bảy
66
66
66
66
Loto xổ số Miền Bắc Ngày
0 0 6 7 0 0 4
1   1 2 3 3 4 5 5 6 8
2 1 2 6
3 1 1 6 8 3 7
4 0 1 4 4 4 8
5 1 1 7 9 5 7 7
6 1 2 6 6 6 0 3 6 6 7
7 3 5 5 6 8 7 0 5
8 1 4 8 3 7
9 9 9 5 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 04/12/2023

ĐB 10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP
87694
G.Nhất
91575
G.Nhì
75033
08536
G.Ba
46248
65031
61731
92459
68147
45722
G.Tư
8312
4054
7046
6146
G.Năm
2837
7020
5316
7905
4018
9921
G.Sáu
708
554
392
G.Bảy
25
25
25
25
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 04/12/2023
0 5 8 0 2
1 2 6 8 9 1 2 3 3
2 0 1 2 3 5 2 1 2 9
3 1 1 3 6 7 3 2 3
4 6 6 7 8 4 5 5 9
5 4 4 5 9 5 0 2 5 7
6   6 1 3 4 4
7 5 7 3 4
8   8 0 1 4
9 2 4 9 1 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 03/12/2023

ĐB 16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN
01716
G.Nhất
77561
G.Nhì
47720
88355
G.Ba
58888
22091
21180
93030
49821
58663
G.Tư
5620
5047
0428
6339
G.Năm
7437
0630
4896
2937
8774
2334
G.Sáu
663
164
416
G.Bảy
13
13
13
13
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 03/12/2023
0 7 0 2 2 3 3 8
1 3 6 6 7 9 1 2 6 9
2 0 0 1 8 2  
3 0 0 4 7 7 9 3 1 6 6
4 7 4 3 6 7
5 5 5 5
6 1 3 3 4 6 1 1 9
7 4 7 0 1 3 3 4
8 0 8 8 2 8
9 1 6 9 1 3

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 02/12/2023

ĐB 18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM
87485
G.Nhất
17336
G.Nhì
51133
12554
G.Ba
07135
21522
53104
80826
94365
61619
G.Tư
1255
4461
1512
3977
G.Năm
7172
5165
4923
7678
2530
2804
G.Sáu
427
937
452
G.Bảy
85
85
85
85
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02/12/2023
0 4 4 7 0 3
1 2 7 9 1 6
2 2 3 5 6 7 2 1 2 5 7
3 0 3 5 6 7 3 2 3
4   4 0 0 5
5 2 4 5 5 2 3 5 6 6 8 8
6 1 5 5 6 2 3
7 2 7 8 7 0 1 2 3 7
8 5 5 8 7
9   9 1

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 01/12/2023

ĐB 4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL
12301
G.Nhất
78982
G.Nhì
02630
94374
G.Ba
19187
84917
12364
34641
35984
38101
G.Tư
0620
6862
5300
7618
G.Năm
0918
6025
9110
3749
0894
8079
G.Sáu
074
487
042
G.Bảy
28
28
28
28
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01/12/2023
0 0 1 1 0 0 1 2 3
1 0 7 8 8 1 0 0 4
2 0 5 8 2 3 4 4 6 8
3 0 2 3 4
4 1 2 2 3 9 4 6 7 7 8 9
5   5 2
6 2 4 6  
7 4 4 9 7 1 8 8
8 2 4 7 7 8 1 1 2
9 4 9 4 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 30/11/2023

ĐB 2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK
07426
G.Nhất
98379
G.Nhì
36655
42158
G.Ba
20547
19426
60986
16887
53632
79116
G.Tư
8229
9619
1705
7002
G.Năm
2436
1281
6999
0144
7407
1184
G.Sáu
391
898
713
G.Bảy
73
73
73
73
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30/11/2023
0 2 5 7 7 0  
1 3 3 6 9 1 8 9
2 6 6 9 2 0 3
3 2 6 3 1 1 4 7
4 3 4 7 4 4 8
5 5 8 5 0 5
6   6 1 2 2 3 8
7 3 9 7 0 0 4 8
8 1 4 6 7 8 5 9
9 1 8 9 9 1 2 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 29/11/2023

ĐB 17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH
03141
G.Nhất
42683
G.Nhì
33410
77553
G.Ba
40459
27342
45945
67889
05550
03883
G.Tư
5665
3065
3233
2570
G.Năm
8938
3480
2573
5139
2488
1808
G.Sáu
378
618
017
G.Bảy
05
05
05
05
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 29/11/2023
0 5 8 0 1 5 7 8 9
1 0 7 8 1 4
2   2 4 4
3 3 8 9 3 3 5 7 8 8
4 1 2 2 5 4  
5 0 3 9 5 0 4 6 6
6 5 5 6  
7 0 3 8 7 1 8
8 0 3 3 7 8 9 8 0 1 3 7 8
9 0 9 3 5 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 28/11/2023

ĐB 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
11913
G.Nhất
00010
G.Nhì
45748
26907
G.Ba
21383
29212
36806
31583
06432
05215
G.Tư
5903
8499
5218
4870
G.Năm
2036
5201
1028
1171
6609
2730
G.Sáu
782
009
902
G.Bảy
01
01
01
01
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 28/11/2023
0 1 1 2 3 6 7 9 9 0 1 3 7
1 0 2 3 5 8 1 0 0 7
2 8 2 0 1 3 8
3 0 2 6 9 3 0 1 8 8
4 8 4 5
5 4 5 1
6   6 0 3
7 0 1 7 0
8 2 3 3 8 1 2 4
9 9 9 9 0 0 3 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 27/11/2023

ĐB 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
84757
G.Nhất
74703
G.Nhì
11900
12554
G.Ba
19791
04270
46759
59547
46181
41018
G.Tư
6537
8278
2059
1059
G.Năm
3927
1272
4079
5403
1036
9546
G.Sáu
292
100
737
G.Bảy
77
77
77
77
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 27/11/2023
0 0 0 3 3 0 0 0 1 7
1 0 7 8 1 8 9
2 7 2 7 9
3 6 7 7 3 0 0
4 6 7 4 5
5 4 7 9 9 9 5  
6   6 3 4 8
7 0 2 7 8 9 7 1 2 3 3 4 5 7
8 1 6 8 1 7
9 1 2 9 5 5 5 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 26/11/2023

ĐB 14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE
11873
G.Nhất
79812
G.Nhì
47282
88599
G.Ba
70943
22982
59952
37117
45252
21860
G.Tư
1123
4002
3496
2068
G.Năm
4388
0945
3653
5957
2143
9067
G.Sáu
706
799
886
G.Bảy
20
20
20
20
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 26/11/2023
0 2 6 7 0 2 6
1 2 7 1  
2 0 3 2 0 1 5 5 8 8
3   3 2 4 4 5 5 7
4 3 3 5 4 8
5 2 2 3 3 7 5 4
6 0 7 8 6 0 8 9
7 3 7 0 1 5 6
8 2 2 4 6 8 8 6 8
9 6 9 9 9 9 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 25/11/2023

ĐB 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
08816
G.Nhất
27324
G.Nhì
11953
24697
G.Ba
69110
04565
34068
51050
01507
34991
G.Tư
6108
5491
7718
6815
G.Năm
0369
9606
8760
7104
5179
0112
G.Sáu
833
331
214
G.Bảy
44
44
44
44
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 25/11/2023
0 4 6 7 8 0 1 5 6
1 0 2 4 5 6 8 1 3 9 9
2 4 6 2 1
3 1 3 3 3 5 6 7
4 4 4 0 1 2 4
5 0 3 5 1 6
6 0 3 5 8 9 6 0 1 2
7 3 9 7 0 9
8   8 0 1 6
9 1 1 7 9 6 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 24/11/2023

ĐB 2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB
20952
G.Nhất
00044
G.Nhì
09136
65520
G.Ba
37660
91974
35253
52186
26203
32691
G.Tư
4463
9632
9958
5680
G.Năm
6964
1362
2611
0203
6272
9010
G.Sáu
327
990
476
G.Bảy
81
81
81
81
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 24/11/2023
0 3 3 9 0 1 2 4 6 8 9
1 0 1 1 1 6 8 9
2 0 7 2 3 5 6 7
3 2 6 3 0 0 5 6
4 0 4 4 4 6 7
5 2 3 8 5  
6 0 1 2 3 4 6 3 7 8
7 2 4 6 7 2
8 0 1 6 8 5
9 0 1 9 0

KQXSMB hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay trực tiếp lúc 18h15p cho đến 18h30p hàng tuần thứ 2 cho tới chủ nhật cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng nhất

Lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB – Xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

Kết quả xổ số miền bắc được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 – 18h30 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Quay số được tiến hành từ 18h10 tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Copyright © 2022 by ketquaxsmb.org. All rights reserved.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top