KQXSMB - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 21/06/2024

ĐB 4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
14296
G.Nhất
22522
G.Nhì
16413
77472
G.Ba
12845
04835
56642
03806
07785
15529
G.Tư
0992
5547
1099
0542
G.Năm
0689
4519
8337
6728
9897
5595
G.Sáu
389
051
276
G.Bảy
11
11
11
11
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 21/06/2024
0 6 0  
1 1 3 7 9 1 1 5 6
2 2 8 9 2 2 4 4 5 7 9
3 5 7 3 1
4 2 2 5 7 4  
5 1 2 5 3 4 8 9
6 1 6 0 7 9
7 2 6 7 1 3 4 9
8 5 9 9 8 2
9 2 5 6 7 9 9 1 2 8 8 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 20/06/2024

ĐB 14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
81439
G.Nhất
72590
G.Nhì
71945
14138
G.Ba
06355
06319
77494
79976
21958
83540
G.Tư
9583
1049
8833
9394
G.Năm
2519
9266
6072
0151
4902
8572
G.Sáu
683
444
632
G.Bảy
17
17
17
17
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 20/06/2024
0 2 4 0 4 4 9
1 7 9 9 1 5
2   2 0 3 7 7
3 2 3 8 9 3 3 8 8
4 0 0 4 5 9 4 0 4 9 9
5 1 5 8 5 4 5
6 6 8 6 6 7
7 2 2 6 7 1
8 3 3 8 3 5 6
9 0 4 4 9 1 1 3 4

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 19/06/2024

ĐB 4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
37567
G.Nhất
66937
G.Nhì
25002
58693
G.Ba
03671
38466
76277
95589
54561
50911
G.Tư
5029
1256
4549
4432
G.Năm
4493
9241
1095
9179
4924
2507
G.Sáu
657
014
523
G.Bảy
55
55
55
55
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 19/06/2024
0 2 7 0  
1 1 4 1 1 4 6 7
2 3 4 9 2 0 3 4
3 2 7 3 2 9 9
4 1 2 9 4 1 2
5 5 6 7 5 5 9
6 1 6 7 6 5 6
7 1 7 8 9 7 0 3 5 6 7
8 9 9 8 7
9 3 3 5 9 2 4 7 8 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 18/06/2024

ĐB 15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
74990
G.Nhất
57985
G.Nhì
77484
33052
G.Ba
81364
58674
12602
83695
31774
54774
G.Tư
0166
1499
3561
9098
G.Năm
8561
3686
5040
9249
8868
3006
G.Sáu
726
553
932
G.Bảy
70
70
70
70
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 18/06/2024
0 2 6 0 1 4 7 9
1 0 1 6 6
2 6 2 0 3 5
3 2 3 5
4 0 6 9 4 6 7 7 7 8
5 2 3 6 5 8 9
6 1 1 4 6 8 6 0 2 4 5 6 8
7 0 4 4 4 7  
8 4 5 6 8 6 9
9 0 5 8 9 9 4 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 17/06/2024

ĐB 12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
00002
G.Nhất
89539
G.Nhì
65196
14242
G.Ba
36791
17465
17396
80834
74698
49217
G.Tư
1790
4909
3532
7588
G.Năm
8464
6230
8652
5138
0853
7207
G.Sáu
959
746
249
G.Bảy
22
22
22
22
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 17/06/2024
0 2 3 7 9 0 3 9
1 7 7 1 9
2 2 2 0 2 3 4 5 7
3 0 2 4 8 9 3 0 5
4 2 6 9 4 3 6
5 2 3 9 5 6
6 4 5 6 4 9 9
7 2 7 0 1 1
8 8 8 3 8 9
9 0 1 6 6 8 9 0 3 4 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 16/06/2024

ĐB 13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
17597
G.Nhất
14213
G.Nhì
82057
25910
G.Ba
34016
95620
66695
91089
19149
96769
G.Tư
6324
9371
9341
9350
G.Năm
2516
2437
5066
6839
9669
4629
G.Sáu
254
366
156
G.Bảy
70
70
70
70
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/06/2024
0   0 1 2 5 7
1 0 3 6 6 1 4 7 8
2 0 4 9 2 3
3 2 7 9 3 1
4 1 9 4 2 5
5 0 4 6 7 5 9
6 6 6 9 9 6 1 1 5 6 6 9
7 0 1 7 3 5 9
8 1 9 8  
9 5 6 7 9 2 3 4 6 6 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 15/06/2024

ĐB 8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
40369
G.Nhất
61635
G.Nhì
85885
89164
G.Ba
82363
05118
15616
00383
01112
13463
G.Tư
4569
1845
1353
4889
G.Năm
2173
0478
0898
7159
1769
3106
G.Sáu
121
026
567
G.Bảy
13
13
13
13
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15/06/2024
0 6 0  
1 2 3 6 8 1 2
2 1 6 2 1 5
3 5 3 1 5 6 6 7 8
4 5 4 6
5 2 3 9 5 3 4 8
6 3 3 4 7 9 9 9 6 0 1 2 9
7 3 7 8 7 6 7
8 3 5 9 8 1 7 9
9 6 8 9 5 6 6 6 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 14/06/2024

ĐB 16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-9NP
80287
G.Nhất
34741
G.Nhì
16604
76482
G.Ba
80163
33022
10306
28950
52944
14753
G.Tư
8777
0545
3401
4633
G.Năm
2108
0141
8279
6228
8145
6843
G.Sáu
716
160
396
G.Bảy
59
59
59
59
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14/06/2024
0 1 4 6 8 9 0 5 6 9
1 2 6 1 0 4 4
2 2 8 2 1 2 8
3 3 3 3 4 5 6
4 1 1 3 4 5 5 4 0 4
5 0 3 9 5 4 4
6 0 3 6 0 1 9
7 7 9 7 7 8
8 2 7 8 0 2
9 0 6 9 0 5 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 13/06/2024

ĐB 20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
29826
G.Nhất
13498
G.Nhì
63321
15802
G.Ba
27738
56163
93997
37190
12592
30960
G.Tư
7699
2850
6191
4221
G.Năm
0718
9433
5262
1981
5778
0943
G.Sáu
179
216
075
G.Bảy
98
98
98
98
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 13/06/2024
0 2 2 0 5 6 9
1 6 8 1 2 2 8 9
2 1 1 6 2 0 0 6 9
3 3 5 8 3 3 4 6
4 3 8 4  
5 0 5 3 7
6 0 2 3 6 1 2
7 5 8 9 7 9
8 1 8 1 3 4 7 9 9
9 0 1 2 7 8 8 9 9 7 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 12/06/2024

ĐB 12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
86255
G.Nhất
11249
G.Nhì
87129
59903
G.Ba
95365
98371
70344
83998
20757
20659
G.Tư
2837
7870
1969
4974
G.Năm
1254
9846
0925
0356
8262
2283
G.Sáu
675
532
661
G.Bảy
54
54
54
54
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 12/06/2024
0 3 0 7
1 5 1 6 7
2 5 9 2 3 6
3 2 7 3 0 8
4 4 6 9 4 4 5 5 6 7 8
5 4 4 5 6 7 9 5 1 2 5 6 7
6 1 2 4 5 9 6 4 5
7 0 1 4 5 7 3 5
8 3 4 8 9
9 8 9 2 4 5 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 11/06/2024

ĐB 12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
17409
G.Nhất
34794
G.Nhì
02491
77554
G.Ba
05150
77600
92021
42931
73344
40793
G.Tư
6405
9973
3742
9996
G.Năm
2522
7755
3264
2637
9215
7973
G.Sáu
460
970
823
G.Bảy
07
07
07
07
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11/06/2024
0 0 5 7 9 0 0 5 6 7
1 4 5 1 2 3 9
2 1 2 3 2 2 4 5
3 1 7 3 2 5 7 7 9
4 2 4 4 1 4 5 6 9
5 0 2 3 4 5 5 0 1 5
6 0 4 6 9
7 0 3 3 7 0 3
8   8  
9 1 3 4 6 9 0

KQXSMB hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay trực tiếp lúc 18h15p cho đến 18h30p hàng tuần thứ 2 cho tới chủ nhật cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng nhất

Lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB – Xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

Kết quả xổ số miền bắc được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 – 18h30 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Quay số được tiến hành từ 18h10 tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Copyright © 2022 by ketquaxsmb.org. All rights reserved.
Chuyên trang Phân tích, Thống kê, Thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top