KQXSMB - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 17/07/2024

ĐB 20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
54959
G.Nhất
56122
G.Nhì
08873
94181
G.Ba
33815
02633
37770
24888
74383
61601
G.Tư
3300
4085
1347
9923
G.Năm
8985
1417
1636
5062
3791
1252
G.Sáu
825
287
821
G.Bảy
64
64
64
64
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 17/07/2024
0 0 1 0 0 7
1 5 7 8 1 0 2 8 9
2 1 2 3 4 5 2 2 5 6
3 3 6 3 2 3 7 8
4 7 4 2 6
5 2 9 5 1 2 8 8
6 2 4 6 3 7
7 0 3 6 7 1 4 8
8 1 3 5 5 7 8 8 1 8
9 1 9 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 16/07/2024

ĐB 18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB
79496
G.Nhất
54389
G.Nhì
14879
99309
G.Ba
86301
02170
09978
47441
83209
10665
G.Tư
6962
0797
5344
0621
G.Năm
7766
2189
0312
5850
5003
8386
G.Sáu
359
794
639
G.Bảy
45
45
45
45
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/07/2024
0 1 3 9 9 0 5 6 7
1 2 2 1 0 2 4
2 1 2 2 1 1 2 6
3 9 3 0
4 1 4 5 4 4 9
5 0 9 5 4 6
6 0 2 5 6 6 6 8 9
7 0 8 9 7 9
8 6 9 9 8 7
9 4 6 7 9 0 0 3 5 7 8 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 15/07/2024

ĐB 5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
43030
G.Nhất
44299
G.Nhì
00340
25339
G.Ba
07684
45118
22380
38063
77163
79753
G.Tư
4649
7841
5946
3334
G.Năm
6828
9681
9694
2252
3035
5230
G.Sáu
700
124
697
G.Bảy
67
67
67
67
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15/07/2024
0 0 0 0 3 3 4 8
1 8 1 4 4 8 8
2 4 8 2 5
3 0 0 4 5 9 3 5 6 6
4 0 1 1 6 9 4 2 3 8 9
5 2 3 5 3
6 3 3 6 7 6 4 6
7   7 6 9
8 0 1 1 4 8 1 2
9 4 7 9 9 3 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 14/07/2024

ĐB 17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
81707
G.Nhất
44574
G.Nhì
72831
05924
G.Ba
80549
29198
30206
65279
81970
38879
G.Tư
6754
7163
9094
7920
G.Năm
7959
6409
5695
0810
4062
5469
G.Sáu
754
323
701
G.Bảy
20
20
20
20
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14/07/2024
0 1 6 7 9 0 1 2 2 7
1 0 8 1 0 3
2 0 0 3 4 2 6
3 1 3 3 2 3 6
4 9 4 2 5 5 7 9
5 4 4 9 5 9
6 2 3 9 6 0
7 0 4 9 9 7 0
8   8 1 9
9 4 5 8 9 9 0 4 5 6 7 7 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 13/07/2024

ĐB 2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
83060
G.Nhất
19484
G.Nhì
61514
36996
G.Ba
86101
19920
67112
39937
28868
49815
G.Tư
2833
7276
5852
1955
G.Năm
1033
7782
6976
2853
8265
6672
G.Sáu
365
270
589
G.Bảy
35
35
35
35
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 13/07/2024
0 1 0 2 6 7
1 2 4 5 1 0
2 0 2 1 5 7 8 8
3 3 3 5 7 3 3 3 5
4   4 1 8 8
5 2 3 5 5 1 3 5 6 6
6 0 5 5 8 6 7 7 9
7 0 2 6 6 7 3 9
8 2 2 4 4 9 8 6
9 6 7 9 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 12/07/2024

ĐB 1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX
92619
G.Nhất
11319
G.Nhì
98199
29744
G.Ba
27067
11978
08680
33893
22152
71172
G.Tư
8758
2540
6325
1020
G.Năm
5737
7614
1159
3148
1769
5866
G.Sáu
359
476
412
G.Bảy
66
66
66
66
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 12/07/2024
0 6 0 2 4 8
1 2 4 9 9 1  
2 0 5 2 1 5 7 7
3 6 7 3 9
4 0 4 8 4 1 4
5 2 8 9 9 5 2
6 6 6 7 9 6 0 3 6 6 7
7 2 2 6 8 7 3 6
8 0 8 4 5 7
9 3 9 9 1 1 5 5 6 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 11/07/2024

ĐB 9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV
91323
G.Nhất
70916
G.Nhì
94386
63833
G.Ba
66653
18383
37645
54139
56959
27652
G.Tư
6957
4102
1851
9729
G.Năm
4871
4705
5200
2632
8811
7332
G.Sáu
352
707
121
G.Bảy
33
33
33
33
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11/07/2024
0 0 2 5 7 0 0
1 1 6 1 1 2 5 7
2 1 3 9 2 0 3 3 5 5
3 2 2 3 3 9 3 2 3 3 5 8
4 5 4  
5 1 2 2 3 7 9 5 0 4 6
6 5 6 1 8
7 1 7 0 5 8
8 3 6 7 8  
9 9 9 2 3 5 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 10/07/2024

ĐB 14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU
81994
G.Nhất
86474
G.Nhì
48793
91360
G.Ba
69884
98425
96213
61243
20422
08699
G.Tư
0997
1763
2741
0603
G.Năm
5526
1170
8547
6763
8576
4500
G.Sáu
016
405
227
G.Bảy
32
32
32
32
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 10/07/2024
0 0 3 5 0 0 6 7
1 3 6 6 1 4 4 8
2 2 5 6 7 2 2 3
3 2 3 0 1 4 6 6 9
4 1 1 3 7 4 7 8 9
5   5 0 2
6 0 3 3 6 1 1 2 7
7 0 4 6 7 2 4 9
8 1 4 8  
9 3 4 7 9 9 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

 

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 09/07/2024

ĐB 3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-9PT-2PT
09466
G.Nhất
96676
G.Nhì
08993
43413
G.Ba
29507
77142
13259
05159
48259
63945
G.Tư
7304
2001
8073
5968
G.Năm
8003
5504
2222
1252
1398
9231
G.Sáu
955
966
994
G.Bảy
72
72
72
72
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09/07/2024
0 1 3 4 4 7 0  
1 3 1 0 3
2 2 2 2 4 5 7
3 1 3 0 1 7 7 9
4 2 5 8 4 0 0 9
5 2 5 9 9 9 5 4 5
6 6 6 8 6 6 6 7
7 2 3 3 6 8 7 0
8   8 4 6 7 9
9 3 4 8 9 5 5 5

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

 

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 08/07/2024

ĐB 5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS
40957
G.Nhất
85011
G.Nhì
44816
91475
G.Ba
68840
55189
96603
52328
78597
76511
G.Tư
0449
2923
1956
5319
G.Năm
6126
1272
4973
2248
3055
9627
G.Sáu
243
424
253
G.Bảy
88
88
88
88
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 08/07/2024
0 3 0 4 5
1 1 1 6 9 1 1 1
2 3 4 6 7 8 2 7
3   3 0 2 4 5 7
4 0 3 8 9 4 2
5 0 3 5 6 7 5 5 7
6 7 6 1 2 5
7 2 3 5 8 7 2 5 6 9
8 8 9 8 2 4 7 8
9 7 9 1 4 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB ngày 07/07/2024

ĐB 18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR
04973
G.Nhất
13645
G.Nhì
93758
80311
G.Ba
08269
95236
98299
05616
56763
84794
G.Tư
4486
1137
3800
0678
G.Năm
9128
2626
0814
1094
1692
1102
G.Sáu
876
217
170
G.Bảy
77
77
77
77
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07/07/2024
0 0 2 0 0 7 8
1 1 4 6 7 1 1 8
2 6 8 2 0 9
3 6 7 3 6 7
4 5 4 1 9 9
5 8 5 4
6 3 9 6 1 2 3 7 8
7 0 3 6 7 8 9 7 1 3 7
8 0 1 6 8 2 5 7
9 2 4 4 9 9 6 7 9

KQXSMB hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay trực tiếp lúc 18h15p cho đến 18h30p hàng tuần thứ 2 cho tới chủ nhật cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng nhất

Lịch quay kết quả xổ số miền Bắc hàng tuần

XSMB – Xổ số Miền Bắc hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.

Kết quả xổ số miền bắc được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 – 18h30 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Quay số được tiến hành từ 18h10 tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Copyright © 2022 by ketquaxsmb.org. All rights reserved.
Chuyên trang Phân tích, Thống kê, Thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top